Centrala blockader

Göteborgare som blev östgöte i 15 år för AT, ST m.m. Bl.a. sex år som specialist i Linköping som till stor del ägnades åt anestesi för handkirurgi, plastikkirurgi, ortopedi, barnkirurgi, och därutöver en hel del kärlaccess. Sedan drygt fem år tillbaka i Göteborg, nu som överläkare på Drottning Silvias barnsjukhus. En av få svenskar med EDRA-diplom. Intresseområden: regionalanestesi, kärlaccess, ultraljud, utbildning, landsvägscykling, surdegsbakning.