Cirkulationsfysiologi och transfusionsmedicin

Cirkulationsfysiologi


Kristofer Nilsson


Kristofer Nilsson är docent vid Örebro Universitet och specialistläkare i anestesi och intensivvård vid Kärl-thoraxkliniken på Universitetssjukhuset Örebro. Han forskar inom experimentell intensivvård med fokus på cirkulation och metabolism.