CRM

CRM


Per Bonerfält

Specialistläkare som arbetar på Kärl-Thorax anestesin USÖ. Innan läkarstudier arbetat som ambulanssjuksköterska i åtta år. Prehospitalt intresse och haft uppdrag som medicinskt ledningsansvarig läkare för ambulansen i Region Örebro. Instruktör inom ATLS, AMLS och PHTLS.