Barnanestesi

Barnanestesi


Fredrik Ander

Erfarenhet av barnanestesi och barnintensivvård från ST-utbildning inom Region Örebro län, följt av SSAIs utbildningsprogram i pediatrisk anestesi och intensivvård och tjänstgöring på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus från 2015 till 2020. Jag är särskilt intresserad av cirkulationsfysiologi, ffa hos barn där den pre- per- och postoperativa handläggningen kan vara en spännande utmaning.