BIS

BIS


Stephan Schwager

Överläkare och processansvarig för anestesi på ANIVA USÖ.

Intresserad i krångliga luftvägar samt att optimering av krångliga patientflöden.

Även delansvarig för tre små barn på hemmafronten. Där är krångel  bara förnamnet...