Inhalationsanestesi

Specialistläkare inom anestesi/intensivvård sedan vintern 2019. Medicinskt ledningsansvarig för extern anestesi + handkirurgi på USÖ. Söver hellre med gas än TCI. Deltagit i kursledningen för "Grundläggande anestesi" i flera år, år 2022 kursansvarig.