RSI

RSI


Josefin Gerdevåg

Specialist inom anestesi och intensivvård sedan 5 år. Erfarenhet av både allmänanestesi och Thoraxanestesti. Engagerarar sig gärna i läkares villkorsfrågor. Det bästa med att vara narkosläkare är att den ena dagen är inte den andra lik. Älskar att springa långt!