Program

Måndag 14 mars


09.00 – 09.15        Välkommen


09.15 – 11.00        Preoperativ bedömning11.15 – 12.00      Lungfysiologi vid anestesi


Lunch


13.00 – 13.45        Lungfysiologi vid anestesi


14.00 – 14.45        Muskelrelaxantia


Kaffe


15.15 – 16.00        MuskelrelaxantiaTisdag 15 mars


08.00 – 09.45         Akut obstetrisk anestesi

Kaffe


10.15 – 12.00         Intravenös anestesi


Lunch


13.00 – 14.30         Inhalationsanestesi


Kaffe


15.00 – 16.30         Svår luftväg

 


Onsdag 16 mars


08.00 – 10.00          Akut smärta


10.30 – 12.00          Barnanestesi 


13.00 – 14.30          Centrala blockade


15.00 – 16.00          eFASTTorsdag 17 mars


08.00 – 09.30          Cirkulationsfysiologi


Kaffe


10.00 – 11.30          Vätsketerapi och transfusion


Lunch


12.30 – 14.00          RSI/Fysiologisk svår luftväg


14.30 – 16.30          Tentamen och genomgång