Program

Måndag 14 mars


09.00 – 09.15        Välkommen


09.15 – 11.00        Preoperativ bedömning11.15 – 12.00        Muskelrelaxantia


Lunch


13.00 – 13.45        Muskelrelaxantia


14.00 – 14.45        Lungfysiologi vid anestesi


Kaffe


15.15 – 16.00        Lungfysiologi vid anestesi


16.00 – 16.45        CRMTisdag 15 mars


08.00 – 09.45         Akut obstetrisk anestesi

Kaffe


10.15 – 12.00         Intravenös anestesi


Lunch


13.00 – 14.30         Inhalationsanestesi


Kaffe


15.00 – 16.30         Centrala blockader

 


Onsdag 16 mars


08.00 – 16.30          KTC- se separat schema


17.15 – 19.15          Extra ultraljudsworkshop 16pers Torsdag 17 mars


08.00 – 09.30          Cirkulationsfysiologi


Kaffe


10.00 – 11.30          Vätsketerapi och transfusion


Lunch


12.30 – 14.00          RSI/Fysiologisk svår luftväg


14.30 – 16.00          Svår luftväg


19.00 –                     Kursmiddag          


 

Fredag 18 mars


08.00 – 10.00          Akut smärta


Kaffe


10.30 – 12.00          Barnanestesi


Lunch


13.00 – 15.00          Tenta och genomgång.

                                    Avslut