Program

Måndag 13 mars

08.30 – 09.00    Välkommen och kaffe

09.00 – 09.15    Introduktion

09.15 – 11.00    Preoperativ bedömning

11.15 – 12.00    Lungfysiologi vid anestesi

Lunch

13.00 – 13.45    Lungfysiologi vid anestesi

14.00 – 14.45    Inhalationsanestesi

Kaffe

15.15 – 16.15    Inhalationsanestesi

16.15 – 16.45    Utvärdering och klädutprovningTisdag 14 mars

08.00 – 09.45    Akut obstetrisk anestesi

Kaffe

10.15 – 12.00    Centrala blockader

Lunch

13.00 – 14.30    Svår luftväg

Kaffe

15.00 – 16.00    eFAST

16.00 – 16.30    CRM

16.30 – 18.00    Frivillig eFAST workshopOnsdag 15 mars

07.15                 Buss mot KTC USÖ

07.50 – 16.30    Praktisk dag på KTC

16.45                 Buss åter Lanna LodgeTorsdag 16 mars

08.00 – 09.45    Intravenös anestesi

Kaffe

10.15 – 12.00    Akut smärta 

Lunch

13.00 – 14.30    Muskelrelaxantia

Kaffe

15.00 – 16.30    Barnanestesi

16.30 – sent       Relax och kursmiddagFredag 17 mars

08.00 – 09.30     Cirkulationsfysiologi

Kaffe

10.00 – 11.30     Vätsketerapi och transfusion

Lunch

12.30 – 14.00     Akut sövning

                           Webbaserad hemtenta