Tenta

Tenta


Görs elektronisk i google-form:


Tentan kommer vara öppen på fredagen 18/3 mellan klockan 14.30-15.30. Tidsåtgången är rimligen en timme.


Var god gå in på tentan och lämna er email innan ni startar.

Uthämtning av kursintyget är kopplat till komplett svar!


 

Länk finns här!

Boktips inför OLA/ITA/EDAIC 1&2

I alla fall några av de böcker vi läst och uppskattat.