Tenta

Tenta


Görs elektronisk i google-form:


Tentan kommer vara öppen på fredagen 18/3 mellan klockan ??.00-??.00. Tidsåtgången är rimligen en timme och lunchtid får ni disponera själva under denna tid.


Var god gå in på tentan och lämna er email innan ni startar.

Uthämtning av kursintyget är kopplat till komplett svar!


 

Länk finns här!