Tenta

Tenta


Görs elektronisk i google-form:


Tentan kommer ske som en hemtenta och vara öppen 230317 14.00 till 230324 14.00.

Tidsåtgången är rimligen cirka en timme.


Var god gå in på tentan och lämna er email innan ni startar.

Utdelning av kursintyget är kopplat till komplett svar!


 

Länk finns här!

Boktips inför OLA/ITA/EDAIC 1&2

I alla fall några av de böcker vi läst och uppskattat.