Om kursen


Grundläggande anestesi är en kurs som ingår i utbildningsordninen för ST-läkare inom anestesi och intensivvård.


Kursen hålls både i Lund under hösten och i Örebro under våren (v11).

Denna hemsidan drivs av kursledningen till Grundläggande anestesi i Örebro.


Vi har haft hand om "vårkursen" i mer än tio år och försöker kontinuerlig utveckla kursen och dess innehåll. Katedrala föreläsningar varvas med praktiska övningar under en heldag på Universitetssjukhusets Kliniska Tränings Center (KTC) samt en halv dags introducerande ultraljudsworkshop.


Eftersom ett aktivt och fungerande nätverk av kollegor inom specialitén är en viktig del av yrkeslivet är vi väldigt måna om att etablera en god kontakt mellan våra kursdeltagare.

Kursen hålls i internatform utanför Örebro och ger stort utrymme att lära känna varandra och umgås.


Vem är vi?

No! Try not! Do... or do not. There is no try.